کابل او تی جی میکرو P_NET POM.400

دسته بندی: ,
توضیحات

OTG Micro  Cable P_NET POM.400
کابل 10 سانتی متری بسیار محکم ومقاوم
دارای 6 ماه گارانتی